Anunţul tău este o poveste. Spune-ne şi tu povestea ta. Detalii

Căutare avansată

ANUNȚ DE PARTICIPARE LA PROCEDURA COMPETITIVĂ în conf. cu Ordinul nr. 1284/2016

ANUNȚ DE PARTICIPARE LA PROCEDURA COMPETITIVĂ în conformitate cu Ordinul nr. 1284/ 2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/ beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene

Denumire solicitant: SC POL FRUCT SRL

Sediu social: Ploiesti, Str. Bobalna, Nr. 2, Judet Prahova, Cod postal 100330
E-mail persoana de contact: office.polfruct@gmail.com
Tipul proiectului de investiții: „DEZVOLTAREA SOCIETATII POL FRUCT SRL PRIN INVESTITII IN ACTIVITATI PRODUCTIVE”

Valoarea estimativă eligibilă a proiectului de investiții propus: 1 mil. €– 1,053 mil. €

Program de finanțare: Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020 (POC) obiectiv specific Consolidarea pozitiei pe piata a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19, Actiunea 4.1.1. – Investitii in activitati productive/ Apel 1/2021

Locația proiectului de investiții: Regiunea Sud-Muntenia, Prahova, Boldesti-Scaieni.


Denumirea achiziției: PROCEDURĂ COMPETITIVĂ aplicabilă solicitanților/ beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene Anexă la ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1284/ 2016.

Tipul contractului: CONTRACT DE SERVICII CONSULTANȚĂ ELABORARE CERERE DE FINANȚARE INCLUSIV ANEXE ȘI SERVICII CONSULTANȚĂ MANAGEMENT DE PROIECT

Serviciile de consultanță se vor presta de către consultant la sediul/ punctul de lucru al consultantului și/ sau locația de implementare a investitiei (după caz).

Valoarea totală estimată a serviciilor de consultanță: 100.000 € + TVA Prețul contractului (ofertat) nu se poate ajusta.
Curs INFOEURO valabil la data lansării apelului de proiecte, 1 Euro = 4.9498 Lei (decembrie 2021)

Valoarea menționată anterior este maximală.

Este obligatoriu ca valoarea ofertată să nu depășească valoarea totală estimată a contractului de servicii.
Orice ofertă care depașește această valoare este considerată neconformă, fiind respinsă automat.
Ofertele vor fi depuse/ transmise până la data de 20/12/2021 ora 12:00.
Adresa: Ploiesti, Str. Bobalna, Nr. 2, Judet Prahova, Cod postal 100330
Durata contractului: de la momentul semnării contractului de prestare servicii și până la momentul finalizării perioadei de monitorizare stabilită prin contractul de finanțare.

Notă! Serviciile de consultanță în managementul proiectului sunt condiționate de semnarea contractului de finanțare cu Autoritatea de Management. Intrarea în vigoare a obligațiilor contractuale pentru serviciile de consultanță în management va avea loc numai dacă și în măsura în care proiectul care face obiectul prezentului contract va fi aprobat la finanțarea și după semnarea Contractului de Finanțare între Solicitant/ Beneficiar și Autoritatea de Management.

Toate formalitățile pe care trebuie să la îndeplinească operatorii economici interesați să participe la procedura de achiziție se regăsesc în specificațiile tehnice aferente procedurii. Astfel, pentru participarea la procedură ofertanții interesați au posibilitatea să solicite specificațiile tehnice prin transmiterea unui e-mail la adresa office.polfruct@gmail.com, persoană de contact dl Alexandru BOZIANU.

Data adăugării: 2021-12-07 15:12:28

Adăugat de: Pol Fruct Srl 0746346346